ATIK KODLARI

01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 

01 03 04*

Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları
 

R13

01 03 05*

Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

M

R13

01 03 07*

Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

M

R13

01 03 09

01 03 10 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
 

R12

01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07*

Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

R13

01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 04

Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları
 

R12

01 05 05*

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
 

R12

01 05 06*

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

M

R12

01 05 07

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
 

R12

01 05 08

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
 

R12

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 01

Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
 

R12

02 01 02

Hayvan dokusu atıkları
 

R12

02 01 03

Bitki dokusu atıkları (1) (8)
 

R12

02 01 04

Atık plastikler (ambalajlar hariç)
 

R12

02 01 06

Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar (8)
 

R12

02 01 07

Ormancılık atıkları (1) (8)
 

R12

02 01 08*

Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

M

R13

02 01 10

Atık metal
 

TAT

02 01 09

02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
 

R13

02 02 Et, Balık ve Diğer Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

02 02 01

Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
 

R12

02 02 02

Hayvan dokusu atığı
 

R12

02 02 03

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
 

R12

02 02 04

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

02 03  Meyve, Sebze, Tahıl, Yenilebilir Yağlar, Kakao, Kahve, Çay ve Tütünün Hazırlanmasından ve İşlenmesinden; Konserve Üretiminden, Maya ve Maya Özütü Üretiminden, Melas Hazırlanması ve Fermantasyonundan Kaynaklanan Atıklar

02 03 01

Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
 

R12

02 03 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
 

R12

02 03 03

Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
 

R12

02 03 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8)
 

R12

02 03 05

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar (8)
 

R12

02 04  Şeker Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

02 04 01

Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
 

TAT

02 04 02

Standart dışı kalsiyum karbonat
 

R13

02 04 03

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

02 05  Süt Ürünleri Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

02 05 01

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
 

TAT

02 05 02

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

02 06  Unlu Mamuller ve Şekerleme Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

02 06 01

Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
 

R12

02 06 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
 

R12

02 06 03

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

02 07 Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin (Kahve, Çay ve Kakao Hariç) Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

02 07 01

Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
 

R12

02 07 02

Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
 

R12

02 07 03

Kimyasal işlem atıkları
 

R13

02 07 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (8)
 

R12

02 07 05

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

03 01  Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 01

Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)
 

R12

03 01 04*

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

M

R12

03 01 05

03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1) (8)
 

R12

03 02  Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01*

Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
 

R12

03 02 02*

Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
 

R12

03 02 03*

Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
 

R12

03 02 04*

İnorganik ahşap koruyucu maddeler
 

R12

03 02 05*

Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

M

R12

03 03  Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

03 03 01

Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1) (8)
 

R12

03 03 02

Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
 

R12

03 03 05

Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
 

R12

03 03 07

Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar (8)
 

R12

03 03 08

Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar (8)
 

R12

03 03 09

Kireç çamuru atığı
 

R12

03 03 10

Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru (8)
 

R12

03 03 11

03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

 

 

04 01   Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 01

Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
 

R12

04 01 02

Kireçleme atıkları
 

R13

04 01 03*

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

M

R13

04 01 04

Krom içeren sepi şerbeti
 

R13

04 01 05

Krom içermeyen sepi şerbeti
 

R13

04 01 06

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
 

R12

04 01 07

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
 

R12

04 01 08

Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
 

R13

04 01 09

Perdah ve boyama atıkları
 

R12

04 02   Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 09

Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
 

R12

04 02 10

Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
 

R12

04 02 14*

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

M

R12

04 02 15

04 02 14 dışındaki perdah atıkları
 

R12

04 02 16*

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

M

R12

04 02 17

04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
 

R12

04 02 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

04 02 20

04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

04 02 21

İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
 

R12

04 02 22

İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
 

R12

 

05 01   Petrol Rafinasyon Atıkları

05 01 02*

Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
 

R12

05 01 03*

Tank dibi çamurları
 

R12

05 01 04*

Asit alkil çamurları
 

R12

05 01 05*

Petrol döküntüleri
 

R12

05 01 06*

İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
 

R12

05 01 07*

Asit ziftleri
 

R12

05 01 08*

Diğer ziftler
 

R12

05 01 09*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

M

R12

05 01 10

05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

05 01 11*

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
 

R12

05 01 12*

Yağ içeren asitler
 

R13

05 01 13

Kazan besleme suyu çamurları
 

R12

05 01 14

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
 

R12

05 01 15*

Kullanılmış filtre killeri
 

R12

05 01 16

Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
 

R12

05 01 17

Bitüm
 

R12

05 06   Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 06 01*

Asit ziftleri
 

R12

05 06 03*

Diğer ziftler
 

R12

05 06 04

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
 

R12

05 07   Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01*

Cıva içeren atıklar

M

R13

05 07 02

Kükürt içeren atıklar
 

R12

06 01   Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01*

Sülfürik asit ve sülfüröz asit
 

R13

06 01 02*

Hidroklorik asit
 

R13

06 01 03*

Hidroflorik asit
 

R13

06 01 04*

Fosforik ve fosforöz asit
 

R13

06 01 05*

Nitrik asit ve nitröz asit
 

R13

06 01 06*

Diğer asitler
 

R13

06 02   Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 02 01*

Kalsiyum hidroksit
 

R13

06 02 03*

Amonyum hidroksit
 

R13

06 02 04*

Sodyum ve potasyum hidroksit
 

R13

06 02 05*

Diğer bazlar
 

R13

06 03   Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 03 11*

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

M

R13

06 03 13*

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

M

R13

06 03 14

06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
 

R13

06 03 15*

Ağır metal içeren metal oksitler

M

R13

06 03 16

06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
 

R13

06 04   06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar

06 04 03*

Arsenik içeren atıklar

M

R13

06 04 04*

Cıva içeren atıklar

M

R13

06 04 05*

Başka ağır metaller içeren atıklar

M

R13

06 05   İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

06 05 03

06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

06 06   Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 06 02*

Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar

M

R13

06 06 03

06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
 

R13

06 07   Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01*

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

M

R13

06 07 02*

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
 

R13

06 07 03*

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

M

R13

06 07 04*

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asidi
 

R13

06 08   Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 08 02*

Zararlı klorosilan içeren atıklar

M

R12

06 09   Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

06 09 02

Fosforlu cüruf
 

R13

06 09 03*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

M

R12

06 09 04

06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
 

R13

06 10   Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 10 02*

Tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

R13

06 11   İnorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar

06 11 01

Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
 

TAT

06 13   Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 13 01*

İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositler
 

R13

06 13 02*

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
 

R12

06 13 03

Karbon siyahı
 

R12

06 13 04*

Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
 

R13

06 13 05*

Kurum
 

R13

07 01   Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 01 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 01 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 01 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 01 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R13

07 01 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R12

07 01 09*

Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
 

R13

07 01 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R12

07 01 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

07 01 12

07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

07 02   Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 02 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 02 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 02 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 02 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R13

07 02 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R12

07 02 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R13

07 02 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R12

07 02 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

07 02 12

07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

07 02 13

Atık plastik
 

R12

07 02 14*

Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

M

R12

07 02 15

07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
 

R12

07 02 16*

Zararlı silikonlar içeren atıklar

M

R12

07 02 17

07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
 

R12

07 03   Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (06 11 dışındaki)

07 03 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 03 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 03 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 03 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R13

07 03 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R12

07 03 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R13

07 03 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R12

07 03 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

07 03 12

07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

07 04   Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin (Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biyositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 04 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 04 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 04 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 04 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R13

07 04 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R12

07 04 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R13

07 04 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R12

07 04 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

07 04 12

07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

07 04 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

M

R12

07 05   İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 05 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 05 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 05 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 05 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R13

07 05 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R12

07 05 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R13

07 05 10*

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
 

R12

07 05 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

07 05 12

07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

07 05 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

M

R12

07 05 14

07 05 13 dışındaki katı atıklar
 

R13

07 06   Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 06 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R13

07 06 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 06 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 06 07*

Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
 

R13

07 06 08*

Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
 

R12

07 06 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R13

07 06 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R12

07 06 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

07 06 12

07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

07 07   Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 07 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R13

07 07 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 07 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 

R12

07 07 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R13

07 07 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 

R12

07 07 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R13

07 07 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 

R12

07 07 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

07 07 12

07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

08 01   Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

M

R12

08 01 12

08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
 

R12

08 01 13*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

M

R12

08 01 14

08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
 

R12

08 01 15*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

M

R12

08 01 16

08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
 

R12

08 01 17*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

M

R12

08 01 18

08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
 

R12

08 01 19*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

M

R12

08 01 20

08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
 

R12

08 01 21*

Boya ya da vernik sökücü atıkları
 

R12

08 02   Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

08 02 01

Atık kaplama tozları
 

R12

08 02 02

Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar
 

R12

08 02 03

Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar
 

R13

08 03   Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

08 03 07

Mürekkep içeren sulu çamurlar
 

R12

08 03 08

Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
 

R12

08 03 12*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

M

R12

08 03 13

08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
 

R12

08 03 14*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

M

R12

08 03 15

08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
 

R12

08 03 16*

Atık aşındırma solüsyonları
 

R12

08 03 17*

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

M

R12

08 03 18

08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
 

R12

08 03 19*

Dağıtıcı yağ
 

R12

08 04   Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

M

R12

08 04 10

08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
 

R12

08 04 11*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

M

R12

08 04 12

08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
 

R12

08 04 13*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

M

R12

08 04 14

08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
 

R12

08 04 15*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları

M

R12

08 04 16

08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
 

R12

08 04 17*

Reçine yağı
 

R12

08 05   08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar

08 05 01*

Atık izosiyanatlar
 

R12

09 01   Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 01 01*

Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
 

R12

09 01 02*

Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
 

R12

09 01 03*

Çözücü bazlı banyo solüsyonları
 

R12

09 01 04*

Sabitleyici solüsyonlar
 

R13

09 01 05*

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
 

R12

09 01 06*

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar

M

R13

09 01 07

Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı
 

R13

09 01 08

Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
 

R12

09 01 10

Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 

R13

09 01 11*

16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 

R13

09 01 12

09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 

R13

09 01 13*

09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
 

R13

10 01   Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)

10 01 01

(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
 

R12

10 01 02

Uçucu kömür külü
 

TAT

10 01 03

Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
 

R13

10 01 04*

Uçucu yağ külü ve kazan tozu
 

R13

10 01 05

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
 

R13

10 01 07

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
 

R12

10 01 09*

Sülfürik asit
 

R13

10 01 13*

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
 

R13

10 01 14*

Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

M

R13

10 01 15

10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
 

R13

10 01 16*

Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

M

R13

10 01 17

10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
 

R13

10 01 18*

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

M

R13

10 01 19

10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
 

R13

10 01 20*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

10 01 21

10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

10 01 22*

Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

M

R12

10 01 23

10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
 

R12

10 01 24

Akışkan yatak kumları
 

R13

10 01 25

Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
 

R12

10 01 26

Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
 

R13

10 02   Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 01

Cüruf işleme atıkları
 

TAT

10 02 02

İşlenmemiş cüruf
 

TAT

10 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

M

R13

10 02 08

10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
 

R13

10 02 10

Haddehane tufalı
 

TAT

10 02 11*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

R12

10 02 12

10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 

R12

10 02 13*

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

R12

10 02 14

10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
 

R12

10 02 15

Diğer çamurlar ve filtre kekleri
 

R12

10 03   Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 03 02

Anot hurdaları
 

R12

10 03 04*

Birincil üretim cürufları
 

R13

10 03 05

Atık alüminyum sülfat
 

TAT

10 03 08*

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
 

R13

10 03 09*

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
 

R13

10 03 15*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler
 

R13

10 03 16

10 03 15 dışındaki köpükler
 

R13

10 03 17*

Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
 

R13

10 03 18

10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
 

R12

10 03 19*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

R13

10 03 20

10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
 

R13

10 03 21*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)

M

R13

10 03 22

10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)
 

R13

10 03 23*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

M

R13

10 03 24

10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
 

R13

10 03 25*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

M

R12

10 03 26

10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
 

R12

10 03 27*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

R13

10 03 28

10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 

R12

10 03 29*

Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar

M

R13

10 03 30

10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
 

R13

10 04   Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01*

Birincil ve ikincil üretim cürufları
 

R13

10 04 02*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 

R13

10 04 03*

Kalsiyum arsenat
 

R13

10 04 04*

Baca gazı tozu
 

R13

10 04 05*

Diğer partiküller ve toz
 

R13

10 04 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 

R13

10 04 07*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 

R12

10 04 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

R13

10 04 10

10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 

R12

10 05   Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 05 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları
 

TAT

10 05 03*

Baca gazı tozu
 

R13

10 05 04

Diğer partiküller ve toz
 

R13

10 05 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 

R13

10 05 06*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 

R12

10 05 08*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

R13

10 05 09

10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 

R12

10 05 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
 

R13

10 05 11

10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
 

R13

10 06   Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 06 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları
 

TAT

10 06 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 

TAT

10 06 03*

Baca gazı tozu
 

R13

10 06 04

Diğer partiküller ve toz
 

R13

10 06 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 

R13

10 06 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 

R12

10 06 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

R12

10 06 10

10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 

R12

10 07   Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 07 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları
 

TAT

10 07 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 

TAT

10 07 03

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 

R13

10 07 04

Diğer partiküller ve toz
 

R13

10 07 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 

R12

10 07 07*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

R12

10 07 08

10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 

R12

10 08   Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 08 04

Partiküller ve toz
 

R13

10 08 08*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
 

R13

10 08 09

Diğer cüruflar
 

TAT

10 08 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
 

R13

10 08 11

10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
 

R13

10 08 12*

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
 

R12

10 08 13

10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
 

R12

10 08 14

Anot hurdası
 

TAT

10 08 15*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

R13

10 08 16

10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
 

R13

10 08 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

R12

10 08 18

10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
 

R12

10 08 19*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

R12

10 08 20

10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 

R12

10 09   Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 03

Ocak cürufları
 

TAT

10 09 05*

Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

R13

10 09 06

10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
 

R13

10 09 07*

Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

R13

10 09 08

10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
 

R13

10 09 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

R13

10 09 10

10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
 

R13

10 09 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

M

R13

10 09 12

10 09 11 dışındaki diğer partiküller
 

R13

10 09 13*

Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar

M

R13

10 09 14

10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
 

R13

10 09 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

M

R13

10 09 16

10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
 

R13

10 10   Demir Dışı Döküm Atıkları

10 10 03

Ocak cürufları
 

TAT

10 10 05*

Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

R13

10 10 06

10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
 

R13

10 10 07*

Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

R13

10 10 08

10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
 

R13

10 10 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

R13

10 10 10

10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
 

R13

10 10 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

M

R13

10 10 12

10 10 11 dışındaki diğer partiküller
 

R13

10 10 13*

Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları

M

R13

10 10 14

10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
 

R13

10 10 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

M

R13

10 10 16

10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
 

R13

10 11   Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 03

Cam elyaf atıkları
 

R12

10 11 05

Partiküller ve toz
 

R13

10 11 09*

Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı

M

R13

10 11 10

10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
 

R13

10 11 11*

Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

M

R13

10 11 12

10 11 11 dışındaki atık camlar
 

R13

10 11 13*

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru

M

R12

10 11 14

10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
 

R12

10 11 15*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

R12

10 11 16

10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 

R13

10 11 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

R12

10 11 18

10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 

R12

10 11 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

R12

10 11 20

10 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 

R12

10 12   Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

10 12 01

Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
 

R13

10 12 03

Partiküller ve toz
 

R13

10 12 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 

R12

10 12 06

Iskarta kalıplar
 

R13

10 12 08

Atık seramikler,tuğlalar,fayanslar ve inşaat malzemeleri(ısıl işlem sonrası)
 

TAT

10 12 09*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

R13

10 12 10

10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
 

R13

10 12 11*

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

M

R13

10 12 12

10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
 

R13

10 12 13

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur
 

R12

10 13   Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 01

Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
 

R13

10 13 04

Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
 

R13

10 13 06

Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
 

R13

10 13 07

Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
 

R12

10 13 09*

Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

M

R13

10 13 10

10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
 

R13

10 13 11

10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlıkompozit malzeme üretim atıkları
 

R13

10 13 12*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

R13

10 13 13

10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
 

R13

10 13 14

Atık beton ve beton çamurları
 

R12

10 14   Krematoryum Atıkları

10 14 01*

Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
 

R13

 

11 01   Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)

11 01 05*

Sıyırma asitleri (parlatma asitleri) 

R13

11 01 06*

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler 

R13

11 01 07*

Sıyırma bazları 

R13

11 01 08*

Fosfatlama çamurları 

R12

11 01 09*

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

R12

11 01 10

11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri 

R12

11 01 11*

Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

M

R13

11 01 12

11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları 

R13

11 01 13*

Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

M

R12

11 01 14

11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları 

R12

11 01 15*

Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar

M

R12

11 01 16*

Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri 

R12

11 01 98*

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

M

R13

11 02   Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalurjik İşlenmesinin Atıkları

11 02 02*

Çinko hidrometalurjisi (jarosid ve jeotiddahil) çamurları 

R12

11 02 03

Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları 

R13

11 02 05*

Bakır hidrometalurjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

R13

11 02 06

11 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları 

R13

11 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

M

R13

11 03   Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

11 03 01*

Siyanür içeren atıklar 

R13

11 03 02*

Diğer atıklar 

R13

11 05   Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları

11 05 03*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

R13

11 05 01

Katı çinko 

TAT

11 05 02

Çinko külü 

TAT

11 05 04*

Iskarta flaks malzemeler 

R12

12 01   Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

12 01 01

Demir metal çapakları ve talaşları
 

TAT

12 01 02

Demir metal toz ve parçacıklar
 

TAT

12 01 03

Demir dışı metal çapakları ve talaşları
 

TAT

12 01 04

Demir dışı metal çapakları ve talaşları
 

TAT

12 01 05

Plastik yongalar ve çapaklar
 

R12

12 01 06*

Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
 

R12

12 01 07*

Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
 

R12

12 01 08*

Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları
 

R12

12 01 09*

Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
 

R12

12 01 10*

Sentetik işleme yağları
 

R12

12 01 12*

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
 

R12

12 01 13

Kaynak atıkları
 

TAT

12 01 14*

Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

M

R12

12 01 15

12 01 14 dışındaki işleme çamurları
 

R13

12 01 16*

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

M

R13

12 01 17

12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
 

R13

12 01 18*

Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

M

R12

12 01 20*

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

M

R13

12 01 21

12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 

R13

12 03   Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)

12 03 01*

Sulu yıkama sıvıları
 

R13

12 03 02*

Buhar yağ alma atıkları
 

R13

13 01   Atık Hidrolik Yağlar

13 01 01*

PCB (2) içeren hidrolik yağlar
 

DİLA

13 01 04*

Klor içeren emülsiyonlar
 

DİLA

13 01 05*

Klor içermeyen emülsiyonlar
 

DİLA

13 01 09*

Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
 

DİLA

13 01 10*

Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar
 

DİLA

13 01 11*

Sentetik hidrolik yağlar
 

DİLA

13 01 12*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar
 

DİLA

13 01 13*

Diğer hidrolik yağlar
 

DİLA

13 02   Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları

13 02 04*

Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları
 

DİLA

13 02 05*

Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
 

DİLA

13 02 06*

Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
 

DİLA

13 02 07*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları
 

DİLA

13 02 08*

Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
 

DİLA

13 03   Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

13 03 01*

PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları
 

DİLA

13 03 06*

13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları
 

DİLA

13 03 07*

Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları
 

DİLA

13 03 08*

Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
 

DİLA

13 03 09*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları
 

DİLA

13 03 10*

Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları
 

DİLA

13 04   Sintine Yağları

13 04 01*

Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
 

R12

13 04 02*

İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
 

R12

13 04 03*

Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları
 

R12

13 05   Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri

13 05 01*

Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
 

R12

13 05 02*

Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
 

R12

13 05 03*

Yakalayıcı (interseptör) çamurları
 

R12

13 05 06*

Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
 

R12

13 05 07*

Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
 

R12

13 05 08*

Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
 

R12

13 07   Sıvı Yakıtların Atıkları

13 07 01*

Fuel-oil ve mazot
 

R13

13 07 02*

Benzin
 

R13

13 07 03*

Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
 

R13

13 08   BAŞKA BİR ŞEKİLDE TANIMLANMAMIŞ YAĞ ATIKLARI

13 08 01*

Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
 

R12

13 08 02*

Diğer emülsiyonlar
 

R13

14 06   Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar

14 06 01*

Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
 

R13

14 06 02*

Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
 

R13

14 06 03*

Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
 

R12

14 06 04*

Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
 

R13

14 06 05*

Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
 

R12

15 01   Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

15 01 01

Kağıt ve karton ambalaj
 

R12

15 01 02

Plastik ambalaj
 

R12

15 01 03

Ahşap ambalaj
 

R12

15 01 05

Kompozit ambalaj
 

R12

15 01 06

Karışık ambalaj
 

R12

15 01 09

Tekstil ambalaj
 

R12

15 01 10*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
 

R12

15 01 11*

Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlar
 

R13

15 02   Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

15 02 02*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

M

R12

15 02 03

15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
 

R12

16 01   Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar

16 01 03

Ömrünü tamamlamış lastikler
 

ÖTL

16 01 07*

Yağ filtreleri
 

R12

16 01 08*

Cıva içeren parçalar

M

R13

16 01 09*

PCB içeren parçalar

M

R13

16 01 10*

Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
 

R13

16 01 11*

Asbest içeren fren balataları

M

R13

16 01 12

16 01 11 dışındaki fren balataları
 

R13

16 01 13*

Fren sıvıları
 

R13

16 01 14*

Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

M

R13

16 01 15

16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
 

R13

16 01 16

Sıvılaştırılmış gaz tankları
 

TAT

16 01 17

Demir metaller
 

TAT

16 01 18

Demir olmayan metaller
 

TAT

16 01 19

Plastik
 

R12

16 01 20

Cam
 

TAT

16 01 21*

16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar

M

R13

16 01 22

Başka şekilde tanımlanmamış parçalar
 

TAT

16 02   Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

16 02 09*

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler
 

R13

16 02 10*

16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
 

R13

16 02 11*

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
 

R13

16 02 12*

Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
 

R13

16 02 13*

16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (3) içeren ıskarta ekipmanlar
 

R13

16 02 14

16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
 

R13

16 02 15*

Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
 

R13

16 02 16

16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
 

R13

16 03   Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler

16 03 03*

Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar

M

R12

16 03 04

16 03 03 dışındaki inorganik atıklar
 

R13

16 03 05*

Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

M

R12

16 03 06

16 03 05 dışındaki organik atıklar
 

R12

16 05   Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar

16 05 04*

Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlardahil)

M

R13

16 05 05

16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
 

R13

16 05 06*

Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları

M

R13

16 05 07*

Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta inorganik kimyasallar

M

R13

16 05 08*

Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar

M

R13

16 05 09

16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallar
 

R13

16 06   Piller ve Akümülatörler

16 06 01*

Kurşunlu piller ve akümülatörler
 

AKÜ

16 06 02*

Nikel kadmiyum piller
 

R13

16 06 03*

Cıva içeren piller
 

R13

16 06 04

Alkali piller (16 06 03 hariç)
 

R13

16 06 05

Diğer piller ve akümülatörler
 

R13

16 06 06*

Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
 

R13

16 07   Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)

16 07 08*

Yağ içeren atıklar

M

R12

16 07 09*

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

R12

16 08   Bitik Katalizörler

16 08 01

Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
 

R13

16 08 02*

Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler

M

R13

16 08 03

Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
 

R13

16 08 04

Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
 

R13

16 08 05*

Fosforik asit içeren bitik katalizörler

M

R13

16 08 06*

Katalizör olarak bitik sıvılar
 

R13

16 08 07*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler

M

R13

16 09   Oksitleyici Maddeler

16 09 01*

Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
 

R13

16 09 02*

Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
 

R13

16 09 03*

Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)
 

R13

16 09 04*

Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler
 

R13

16 10   Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar

16 10 01*

Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar

M

R13

16 10 03*

Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler

M

R13

16 11   Atık Astarlar ve Refraktörler

16 11 01*

Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

M

R13

16 11 02

16 11 01 dışındaki metalurjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
 

TAT

16 11 03*

Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler

M

R13

16 11 04

16 11 03 dışındaki metalurjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve refraktörler
 

TAT

16 11 05*

Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler

M

R13

16 11 06

16 11 05 dışındaki metalurjik olmayan proseslerden kaynaklanan  astar ve refraktörler
 

TAT

17 01   Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik

17 01 06*

Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları

M

R13

17 02   Ahşap, Cam ve Plastik

17 02 01

Ahşap
 

R12

17 02 02

Cam
 

TAT

17 02 03

Plastik
 

R12

17 02 04*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
 

R12

17 03   Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

17 03 01*

Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar

M

R12

17 03 02

17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
 

R12

17 03 03*

Kömür katranı ve katranlı ürünler
 

R12

17 04   Metaller (Alaşımları Dahil)

17 04 01

Bakır,bronz,pirinç
 

TAT

17 04 02

Alüminyum
 

TAT

17 04 03

Kurşun
 

TAT

17 04 04

Çinko
 

TAT

17 04 05

Demir ve çelik
 

TAT

17 04 06

Kalay
 

TAT

17 04 07

Karışık metaller
 

TAT

17 04 09*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

M

R12

17 04 10*

Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

M

R13

17 04 11

17 04 10 dışındaki kablolar
 

R13

17 05   Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Taşlar ve Dip Tarama Çamurları

17 05 03*

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar

M

R13

17 05 05*

Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru

M

R12

17 05 06

17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
 

R12

17 05 07*

Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

M

R13

17 06   Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

17 06 01*

Asbest içeren yalıtım malzemeleri

M

R13

17 06 03*

Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri

M

R12

17 06 04

17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
 

R12

17 06 05*

Asbest içeren inşaat malzemeleri

M

R13

17 08   Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri

17 08 01*

Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri

M

R13

17 08 02

17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri
 

R13

17 09   Diğer İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

17 09 01*

Cıva içeren inşaat ve yıkıntı atıkları

M

R13

17 09 02*

PCB içeren inşaat ve yıkıntı atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)

M

R13

17 09 03*

Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkıntı atıkları (karışık atıklar dahil)

M

R13

17 09 04

17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkıntı atıkları
 

R13

18 01   İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

18 01 06*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

M

R13

18 01 07

18 01 06 dışındaki kimyasallar
 

R13

18 01 08*

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 

R13

18 01 09

18 01 08 dışındaki ilaçlar
 

R13

18 01 10*

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
 

R13

18 02   Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

18 02 05*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

M

R13

18 02 06

18 02 05 dışındaki kimyasallar
 

R13

18 02 07*

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 

R13

18 02 08

18 02 07 dışındaki ilaçlar
 

R13

19 01   Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar

19 01 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
 

R12

19 01 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
 

R13

19 01 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 

R13

19 01 10*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
 

R12

19 01 11*

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

M

R13

19 01 12

19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
 

TAT

19 01 13*

Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

M

R13

19 01 14

19 01 13 dışındaki uçucu kül
 

TAT

19 01 15*

Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

M

R13

19 01 16

19 01 15 dışındaki kazan tozu
 

TAT

19 01 17*

Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları

M

R12

19 01 18

19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
 

TAT

19 01 19

Akışkan yatak kumları
 

TAT

19 02   Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)

19 02 03

Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
 

R12

19 02 04*

En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
 

R12

19 02 05*

Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

19 02 06

19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlar
 

R12

19 02 07*

Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
 

R12

19 02 08*

Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

M

R12

19 02 09*

Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

M

R12

19 02 10

19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
 

R13

19 02 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

M

R13

19 03   Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar (5)

19 03 04*

19 03 08 dışındaki tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (6)stabilize olmuş atıklar
 

R12

19 03 05

19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
 

TAT

19 03 06*

Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
 

R13

19 03 07

19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
 

TAT

19 04   Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar

19 04 01

Vitrifiye edilmiş atıklar
 

TAT

19 04 02*

Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
 

R13

19 04 03*

Vitrifiye olmamış katılar
 

R13

19 04 04

Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
 

TAT

19 05   Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

19 05 01

Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
 

R12

19 07   Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları

19 07 02*

Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları

M

R13

19 08   Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıksu Arıtma Tesisi Atıkları

19 08 01

Elek üstü maddeler
 

R13

19 08 02

Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
 

R13

19 08 05

Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

19 08 06*

Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
 

R12

19 08 07*

İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
 

R12

19 08 08*

Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

M

R13

19 08 09

Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
 

R12

19 08 10*

19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
 

R12

19 08 11*

Endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

19 08 12

19 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

19 08 13*

Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

19 08 14

19 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)
 

R12

19 09   İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar

19 09 01

İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
 

R13

19 09 02

Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
 

R12

19 09 03

Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
 

R12

19 09 04

Kullanılmış aktif karbon
 

R12

19 09 05

Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi
 

R13

19 09 06

İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
 

R12

19 10   Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar

19 10 01

Demir ve çelik atıkları
 

TAT

19 10 02

Demir olmayan atıklar
 

TAT

19 10 03*

Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar

M

R13

19 10 04

19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
 

R13

19 10 05*

Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar

M

R13

19 10 06

19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar
 

R13

19 11   Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

19 11 01*

Kullanılmış filtre killeri
 

R12

19 11 02*

Asit katranları
 

R13

19 11 03*

Sulu sıvı atıklar
 

R13

19 11 04*

Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
 

R13

19 11 05*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

19 11 06

19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 

R12

19 11 07*

Baca gazı temizleme atıkları
 

R13

19 12   Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

19 12 01

Kağıt ve karton
 

R12

19 12 02

Demir metali
 

TAT

19 12 03

Demir dışı metal   
 

TAT

19 12 04

Plastik ve lastik
 

R12

19 12 05

Cam
 

TAT

19 12 06*

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

M

R12

19 12 07

19 12 06 dışındaki ahşap
 

R12

19 12 08

Tekstil malzemeleri
 

R12

19 12 09

Mineraller(örneğin kum,talaşlar)
 

TAT

19 12 10

Yanabilir atıklar(atıktan türetilmiş yakıt)
 

TAT

19 12 11*

Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

M

R13

19 12 12

19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
 

R12

19 13   Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar

19 13 01*

Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

R13

19 13 02

19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
 

R13

19 13 03*

Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

19 13 04

19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
 

R12

19 13 05*

Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

R12

19 13 06

19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
 

R12

19 13 07*

Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

M

R13

19 13 08

19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
 

R13

20 01   Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)

20 01 01

Kâğıt ve karton
 

R12

20 01 10

Giysiler
 

R12

20 01 11

Tekstil ürünleri
 

R12

20 01 13*

Çözücüler
 

R12

20 01 14*

Asitler
 

R13

20 01 15*

Alkalinler
 

R13

20 01 17*

Foto kimyasallar
 

R13

20 01 19*

Pestisitler
 

R13

20 01 21*

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
 

ELEKTRONİK ATIK İŞLEME

20 01 23*

Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
 

R13

20 01 26*

20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
 

R12

20 01 27*

Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

M

R12

20 01 28

20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
 

R12

20 01 29*

Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

M

R13

20 01 30

20 01 29 dışındaki deterjanlar
 

R13

20 01 31*

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 

R13

20 01 32

20 01 31 dışındaki ilaçlar
 

R13

20 01 35*

20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
 

R13

20 01 36

20 01 21,20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
 

TAT

20 01 37*

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

M

R12

20 01 38

20 01 37 dışındaki ahşap (1) (8)
 

R12

20 01 39

Plastikler
 

R12

20 01 40

Metaller
 

TAT

20 01 41

Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar
 

R13

20 03   Diğer Belediye Atıkları

20 03 01

Karışık belediye atıkları (8)
 

R12

20 03 04

Fosseptik çamurları
 

TAT

20 03 06

Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
 

TAT

20 03 07

Hacimli atıklar
 

R12

R13: Ara Depolama Kodu

R12: İşleme/ Tehlikeli/ Tehlikesiz/ Çamur Kurutma

TAT: Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

ÖTL: Ömrünü Tamamlamış Lastik

DİLA: Atık Yağların Taşıması ve Transfer Edilen Firma

Whatsapp Destek Hattı