MEVZUATLAR

Çevre Kanunu
PDF İNDİR
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
PDF İNDİR
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
PDF İNDİR
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
PDF İNDİR
Atık Yönetimi Yönetmeliği
PDF İNDİR
Sıfır Atık Yönetmeliği
PDF İNDİR
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
PDF İNDİR
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
PDF İNDİR
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
PDF İNDİR
Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
PDF İNDİR
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
PDF İNDİR
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
PDF İNDİR
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
PDF İNDİR
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
PDF İNDİR
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
PDF İNDİR
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği
PDF İNDİR
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
PDF İNDİR
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PDF İNDİR
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği
PDF İNDİR
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
PDF İNDİR
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
PDF İNDİR
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
PDF İNDİR
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
PDF İNDİR
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
PDF İNDİR
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
PDF İNDİR
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
PDF İNDİR

Whatsapp Destek Hattı