TAT ve ÖTL

TAT 

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi lisansı almıştır. Ambalaj atıklarının biriktirilmesi, tasnifi ve sevki konularında onlara özel çözüm ve iş akış önerileri getirmektedir. Ambalaj atıklarını biriktirmek için kapalı alanı olmayan, fakat yeterli alanı olan sanayi tesisi, depo, market vb. Müşterilerimize standart konteynerler ile hizmet vermektedir. 

ÖTL

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine amaçlanmaktadır.

ÖTL’lerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır.

Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilmemesi, biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karşı önlem alınması. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmış gün bu yerlerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

TESİS ATIK KABUL KRİTERLERİ

TURYAM GERİ KAZANIM VE BERTARAF Tesisi, güvenli ve sürdürülebilir bir atık yönetimi için çalıştığı firmaların atıklarını, randevu sistemi ile kabul etmektedir.

RANDEVU AL

Whatsapp Destek Hattı