Atık Yönetim Danışmanlığı

Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

Kısaca; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

  • Faaliyetler sonucu oluşan tüm atıkların sınıflandırılması
  • Atık yönetimi ile ilgili talimat ve organizasyonel yapının oluşturulması
  • Entegre Çevre Bilgi Sistemi atık gönderim işlemlerinde yardımcı olmak.
  • Firmada oluşan atıkların atık kodlarının belirlenmesi.
  • Atık gönderim işlemi sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.

 

Whatsapp Destek Hattı